Jonas otrohet är – faktiskt – inget allmänintresse

Ingen har nog kunnat undgå att prinsessan Madeleine och Jonas haft det problematiskt, eller att förlovningen mellan dem slogs upp i helgen.

Personligen gör all rapportering om de här båda otroheterna mig beklämd och upprörd på flera plan.

Låt mig för det första göra en sak absolut klar. Jag är inte bättre än någon annan här. Jag är nyfiken, jag läser det som skrivs precis som alla andra. Nog för att det skulle vara svårt att helt undgå även om jag bara sett löpsedlarna, men visst, jag klickar vidare som alla andra.

Min invändning här är att det överhuvudtaget skrivs, och hyckleriet kring de skäl som anförs:

– Det finns ett oavvisligt allmänintresse i hur förhållandet är mellan den tredje i tronföljden och hennes fästman

Allmänintresse i de här situationerna är inte självklart samma sak som att något är av allmänt intresse. Allmänintresse är ett relevanskriterium och innebär att det är något som folk har nytta av att känna till – av allmänt intresse är i stort sett vad som helst som folk är intresserade av. Jag tror att det blir svårt för någon att hävda att otrohetsaspekten av den här sorgliga historien här är något folk faktiskt har nytta av att känna till. Men bra skvaller är det odiskutabelt. Och sån’t säljer som bekant.

– De är statligt avlönade, representerar folket och de marknadsför Sverige – deras förmåga att utföra det jobbet måste få granskas.

Så luddigt formulerat är det ju svårt att ha några invändningar, men blir man lite mer konkret blir det lättare att diskutera vad som är motiverad granskning. Till exempel ”Vore det ett problem om en medlem i kungafamiljen sysslar med en viss aktivitet, även om det inte var allmänt känt?” Då kan man se att vissa aktiviteter är klart motiverade att granska, medan andra inte är det.

Om en medlem i kungafamiljen är otrogen eller blir bedragen blir bara ett problem om det blir allmänt känt. Droger, brottslighet, dåligt omdöme är exempel på beteenden som är problematiska oavsett om de är kända eller inte. Otrohet är det inte. Problemet uppstår först när media börjar diskutera det, och det är medias bevakning som är problemet, inte otroheten som sådan.

Spelar det här då någon roll? Ja, det gör det. Madeleine kommer att komma tillbaka, kungafamiljen berörs inte heller på sikt och Jonas … han hade nog uteslutits från de ”finare kretsarna” alldeles oavsett publiciteten. Problemet är att mitt i all upprördheten så höjs hela tiden ribban för de som vill göra jobb som medför att de blir offentliga personer.

Makthavare i privat och offentlig sektor förväntas mer och mer bli ”förebilder”, helt utan mänskliga svagheter. Det räcker inte med att ha ett allmänt gott omdöme och vara synnerligen kompetent, man förväntas även ha levt hela sitt liv utan att ha gjort ett enda misstag eller i varje fall göra offentlig avbön för tidigare misstag i hela media.

Hur många klarar det? Och hur representativa för folket är de i så fall?

Vad tycker du?

Annonser