• Meta

  • My latest tweets

    Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Hårda slag mot rättssäkerhet och integritet i dag

Man kan bli deprimerad för mindre.

Först kommer tingsrätten fram till att lösenordsskyddade servrar är att likställa med att göra något allmänt tillgängligt, vilket innebär att Ephone i enlighet med IPRED-lagen måste lämna ut uppgifter om vem som står bakom ett visst IP-nummer.

Sen kommer hovrätten i strid mot allt sunt förnuft fram till att domaren i Pirate Bay-rättegången inte är jävig. Visst, han var med i föreningar som vill stärka upphovsrätten. Visst, han träffade säkert åklagarsidans företrädare vid upprepade tillfällen i dessa föreningar. Men jävig? Icke då.

Man undrar vad det är för värld man lever i. Lösenordsskyddad=allmänt tillgänglig. Kompis=inte jävig. Privata bolag ska ha större befogenheter än polisen.