Öppet brev till Infopaq: Era tjänster är under all kritik, men ändå höjer ni priserna?

Hur spännande sociala medier än är och trots att allt mer material i dag publiceras enbart på webben, så publiceras fortfarande tusentals artiklar varje dag i traditionella tidningar på papper.

Som PR-konsult går en stor del av mitt jobb ut på att få mina uppdragsgivare att synas i en del av dessa artiklar, och vi behöver därför hjälp med pressbevakningen*.

Sedan Cision i våras sålde pressbevakningstjänsten till Infopaq finns det numera bara en aktör att vända sig till för pressbevakning i Sverige. Är du intresserad av att mäta klipp har du med andra ord inget val. Och det är tur för Infopaq, för det är svårt att tänka sig en tjänst som fungerar sämre.

Inte små klipp i obskyra titlar, Infopaq lyckas missa helsidor i några av Sveriges största IT-tidningar. Och vi pratar inte om enstaka olycksfall i arbetet, mellan tummen och pekfingret uppskattar vi att de missar ungefär var tredje klipp.

De klipp Infopaq ändå hittar hanteras sedan på ett sätt som ofta gör dem helt oanvändbara – för bleka, svartvita kopior, eller fotokopior som är så suddiga att de inte går att läsa.

Enkelt uttryckt – Infopaq levererar inte på en enda punkt.

Därför är det ganska upprörande att läsa det brev som Infopaq skickade ut i början av veckan, där de meddelar att de höjer sina priser från 1 januari. Motiveringen?
Infopaqs brev till kunderna
Bara någon som har monopol kan höja priserna för en tjänst som knappt fungerar med hänvisning till att man vill förbättra den. #epicfail

Uppdatering:
Infopaq har nu kontaktat oss och vi har påbörjat en dialog om hur tjänsten ska kunna förbättras. Dessutom har Infopaq lovat att frysa priserna tills problemen är lösta. Gott så.

* Hur man ska mäta och analysera effekterna av PR är frågor som ständigt debatteras, och det råder en nästan rörande enighet om att antalet klipp är ett ganska trubbigt mått på framgång. Trots det är antalet klipp fortfarande ett mått som förekommer i utvärderingen av nästan all PR. Ofta i kombination med en rad andra mått – men antalet klipp mäts fortfarande.

Annonser