”… ett öppet internet [måste] bevaras. Annars riskerar vi demokratin”

DN fortsätter sin bevakning av hoten mot Internet som vi känner till det i dag. I korthet säger artikeln följande:

  • Flera olika lagar (bl a Ipred, Acta, datalagringsdirektivet och Telekompaketet) är på gång som sammantaget utgör en krigsförklaring mot Internet
  • Förändringarna drivs på av politiker och säkerhetstjänster, men framför allt av upphovsrättsindustrin
  • Om lagarna drivs igenom kommer det öppna Internet att försvinna, vilket i sig är ett hot mot demokratin

Nog för att upphovsrätten är viktig, men någonstans måste vi dra gränsen för vad kommersiella intressen ska tillåtas göra. Är det verkligen rimligt att en handfull film- och skivbolags agenda helt ska få styra nätet?

Jag låter ett citat av Monica Horten, forskare vid University of Westminster, avsluta dagens blogginlägg:

– Numera diskuterar man inte på pubarna, utan på internet. Därför måste ett öppet internet bevaras. Annars riskerar vi demokratin.

Läsa hela artikeln på DN.

Filmbolagen dikterar vilkoren för din Internet-anslutning

Som jag skrivit tidigare anser jag att tillgång till Internet är en mänsklig rättighet. Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder och nånstans mellan 75 och 90 procent av befolkningen har i dag tillgång till Internet. Det här avspeglar sig också i hur företag och myndigheter gör information tillgänglig. I stort sett all offentlig kommunikation kompletteras med en webbadress där man kan få mer information, och de flesta organisationer föredrar att man kontaktar dem via deras webbsida.

Att ta ifrån någon Internet är alltså inte som att stänga av en persons TV, något som är irriterande men som det går att leva med. Att stänga av Internet är att kraftigt beskära en persons förmåga att inhämta information, betala räkningar, deklarera, boka resor och handla. Bland annat.

Det är vill Ministerrådet, ivrigt påhejade av film- och skivbolag, nu sätta stopp för. I framtiden tycker de att fildelare ska kunna stängas av – utan rättslig prövning dessutom.

TV-licenser är ju något som den sittande regeringen har viss erfarenhet av. Har du TV ska du betala. Punkt. Lagen är glasklar. Här kan man också med visst fog hävda att de som vägrar att betala gör sig skyldiga till ett systematiskt utnyttjande av en tjänst de använder. Till skillnad från fildelare – som ju faktiskt betalar ibland när de går på bio, konsert eller köper en skiva för att de vill ha originalet – så betalar licensskolkare aldrig. Skulle politikerna hantera licensskolket som de hanterar Internet skulle de:

  • Ge Sveriges Television rätt att göra husrannsakan hos alla som inte betalar licens – det är ingen överdrift att säga att de flesta hushåll som inte rapporterat TV-innehav skäligen kan misstänkas för att ändå ha en TV.
  • Ge Sveriges Television rätt att söka skadestånd för den beräknade skada de kan tänkas ha lidit – rimligtvis med utgångspunkt från hur gammal TV:n är.
  • Ge Sveriges Television rätt att, utan rättslig prövning, konfiskera TV-apparaten för att ta reda på hur gammal den är.
  • Göra det möjligt att förbjuda licensskolkaren att inneha en TV-apparat, men samtidigt fortsätta betala TV-licens.

Att man inte gjort så här beror naturligtvis på att man inser att dessa grova ingrepp i folks integritet inte står i rimlig proportion till den skada Sveriges Television lider.

Men när det gäller Internet går det bra. Här har vi en teknik som kan användas till tusen andra saker än just fildelning, där fildelning inte ens kan anses vara det primära användningssättet sett till antalet användare. Ändå tillåts nu en liten intressegrupp att helt diktera vilkoren för hur folk ska bete sig för att få använda Internet.

Jörgen Samuelsson, delegat i rådsarbetsgruppen för telekommunikation, säger klart och tydligt att telekommunikation inte är en mänsklig rättighet:

– Är telekommunikation en mänsklig rättighet? Vad tror du en liten fattig pojke i Afrika tycker är mänskliga rättigheter? Det finns en europeisk stadga om mänskliga rättigheter som gäller enligt EU-fördraget – varför stoppa in den i Telekompaketet?

Men om friheten på nätet inskränks kan väl det vara ett problem?
– Frihet är viktigt, men det handlar om en kommersiell tjänst. Jag kan inte se likheten mellan åtkomst till nätet och rätten till tak över huvudet.

Även rätten till arbete är inskrivet i de mänskliga rättigheterna. Men den rätten är inte, som de flesta tror, en absolut rätt till jobb. Rätten till arbete ska tolkas så att om du har kommit överens med ett företag om att arbeta för dem i utbyte mot lön – du har ett jobb helt enkelt – så ska ingen utomstående ha rätt att hindra dig. Överfört på den här diskussionen, borde rätten till Internet tolkas så att om du och en Internet-leverantör har kommit överens om att du ska få tillgång till Internet mot att du betalar en viss summa pengar, så ska ingen kunna ta ifrån dig Internet så länge ni är överens.

Här är länken till DN, och även Henrik-Alexandersson har skrivit om detta.

De franska politikerna spjärnar emot – än så länge

Enligt Aftonbladet röstade de franska politikerna nej till ”two strikes and you’re out”-lagen som jag bloggade om häromdagen. Tyvärr ser det bara ut att vara en tillfällig paus, Sarkozy har gett sig den på att driva igenom lagen och ska enligt uppgift återkomma med ett nytt förslag om några veckor.

Tillgång till Internet borde vara en mänsklig rättighet

Läste precis på Henrik-Alexandersson. se om hur franska politiker trummat igenom en lag som gör det möjligt att stänga av individer från Internet om de fildelar. Utan rättsprövning och utan möjlighet att överklaga.

Internet är infrastruktur, och borde som sådan anses vara användningsneutral. Precis som det går att missbruka våra vägar, vårt postväsende och vårt telefonnät, går det att missbruka Internet. Den som vid upprepade tillfällen parkerar fel, kör för fort, för farligt eller för full blir straffad på olika sätt. Men ingen hävdar att den personen inte får utnyttja vägnätet. Skickar du hotbrev eller brevbomber straffar samhället dig för det. Men det stiftas inga lagar som förbjuder dig att skicka julkort. På samma sätt är det förbjudet att ringa och hota folk, men även om du gör det får du behålla telefonen.

I alla andra sammanhang straffbelägger samhället vissa beteenden – men även kroniska rattfyllerister tillåts åka buss och taxi, antagligen för att det skulle uppfattas som alltför drakoniskt att helt sonika förvisa dem till sina hem ens för en kort period.

Jag tänker inte diskutera fildelning i det här inlägget. I dag är det, med vissa undantag, förbjudet att kopiera och distribuera upphovsrättsskyddat material. Det är med andra ord fullständigt logiskt att rättssamhället försöker upprätthålla detta förbud, och jaga fildelare. Men därifrån till att helt förbjuda fildelare all tillgång till Internet borde steget vara långt.

Det är något med Internet och datorer som lockar fram det sämsta i politiker. De funderar alldeles för lite över vad som är önskvärt, och alldeles för mycket på vad som är möjligt.

Uppdaterad
21/4/09 @9.57: Piratpartiets Christian Engström resonerade i liknande termer någon vecka efter detta inlägg.