Gör Per Gessle verkligen mer för samhället än Astra?

Efter ett tips på Henrik Alexandersson blogg hittade jag en ledare på Financial Times som kraftigt ifrågasätter inte bara att EU vill förlänga nuvarande copyright-skydd till 95 år, utan även att copyright-skyddet faktiskt är så långt som 50 år i dag. Med undantag av ett fåtal borgerliga riksdagsledamöter så återfinns de flesta debattörer om copyright och fildelning till vänster om politikens mittfåra. Det gör det ganska lätt för ledarsidor och alliansföreträdare att avfärda argumenten som trams från vänstersympatisörer och anarkister. Det kan man knappast anklaga Financial Times för.

Jag är för upphovsrätt, men jag som jag skrivit tidigare är upphovsrätten inte en helig princip, den måste vara underordnad den större samhällsnyttan och det är dags att se över den med tanke på de förändringar som Internet medfört.

Av någon anledning fick artikeln i Financial Times mig att tänka på patenträtten: Här talar vi inte om några 95 år, eller ens 50 år av skydd. Det tog 17 år och åtskilliga miljarder för Astra att utveckla Losec – och precis som film- och musikindustrin gjorde de detta helt utan garantier för att lyckas. Efter detta fick Astra ett patent på Losec i 20 år. 20 år för att ta igen 17 års utvecklingskostnader. Jag hade tänkt skriva om orimligheten i att Per Gessle har ett mer långtgående skydd än Astra, trots att Astra tar en väsentligt större risk, men i min research hittade jag en debattartikel av Christofer Fjellner (M) som publicerades 7 mars i år. Samma idé, samma exempel – så jag nöjer mig med att att länka dit istället.

Uppdatering
22/4/09 @14.58: SvD publicerar i dag en artikel om omröstningen senare i vår.
21/4/09 @20.50: Anders Mildner publicerade i dag en oerhört välskriven artikel om hur Internet påverkat värdet av objekt som är nära förknippad med upphovsrätt.