Håller ”sociala medier” på att bli nästa ”den nya ekonomin”?

Jag följde inte gamla SSBD, men nya SSBD producerar det ena inlägget bättre än det andra och jag läser intresserat de initierade tyckarnas åsikter. Senast ut i raden är Michael Zackrisson som diskuterar om det är bristen på pengar i sociala nätverk som gör att företagen inte förstår dem. Michael Zackrisson går så långt som att säga att sociala medier inte handlar om pengar.

Resonemanget är intressant, och i mångt och mycket håller jag med om vad Michael Zackrisson säger.

Att pengar omöjligt kan vara den huvudsakliga drivkraften i sociala medier kan vem som helst se – miljoner människor engagerar sig, men bara ett litet fåtal tjänar pengar. Men jag hade gärna sett en utförligare diskussion om pengarnas betydelse. Företag och personer har ju ofta helt olika drivkrafter.

För företag handlar det alltid om pengar. Även när syftet med att starta företaget inte är att bli stenrik, så måste du i längden alltid ha högre intäkter än kostnader. Företag som överlever har därför järnkoll på sina kostnader, verksamheter som inte kan visa vad de tillför företaget stryps obönhörligen.

Att sociala medier kostar pengar är det inget snack om, och från företagens håll höjs därför röster på att det är dags att visa på ROI:n för sociala medier. Förespråkarna för sociala medier å sin sida hävdar att frågan om ROI är felställd. Eller att sociala medier inte handlar om pengar

Jag tror det är fel väg att gå.

Det räcker inte med att säga att det är en ny verklighet, att sociala medier revolutionerar vårt sätt att kommunicera och att företagen måste börja se sina kunder på ett nytt sätt. Vi måste kunna visa var affärsnyttan ligger, i termer som företagen förstår.

Annars kommer ”sociala medier” som buzzord snart att ses på samma sätt som ”den nya ekonomin” – idén från slutet av 90-talet om att det gick att bygga företag utan att fundera på var intäkterna skulle komma från.

Annonser