• Meta

  • My latest tweets

    Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

GM lägger ner Saab – men nu måste vi blicka framåt och se möjligheterna som öppnas

Bortom nedstämdheten över att en svensk epok går i graven, bortom medkänslan med alla de som nu kastas ut i arbetslöshet, finns ändå en förhoppning om att nedläggningen kan leda till något gott. Istället för att sätta sitt hopp till en biltillverkare som nästan aldrig varit lönsam kan man kanske fokusera på något nytt och framåtblickande.

Nu får man hoppas att svenskt näringsliv och staten tillsammans kan fånga upp de många, trots allt väldigt kompetenta människor som jobbar på SAAB.

Posted via web from Nils rakt på sak