Vi ska inte jaga sjuka, men det är något sjukt med Sverige

Just nu pågår ett lite uppror, mot Försäkringskassan och mot Regeringen. Anledningen är att sjukreglerna ska göras om efter nyår, och då kommer en massa människor som hittills levt efter omständigheterna drägliga liv att få det sämre. Tyvärr visar det sig även att en hel del människor kommer att hamna rejält i kläm. I tidningarna har det lyfts fram otaliga exempel på hur det nya systemet slår orimligt hårt mot vissa individer.

Oppositionen är naturligtvis överförtjusta över detta, för första gången sen Mona Sahlin tillträdde har de nu hittat en fråga där de kan nagla fast regeringen vid väggen. Försäkringskassan är lika glada de, äntligen kan de skylla på någon annan när de är inblandade i en skandal.

Det är uppenbart att det system som Regeringen försökt driva igenom inte funkar. Men någonstans kan jag tycka att det är bra att de i alla fall gör nånting. Den förra regeringen såg på när sjukskrivningarna i slutet på 90-talet fördubblades på fem år, de var helt maktlösa inför den utvecklingen.

Expressen skrev i går att enligt den senaste statistiken från SCB är 500 798 personer förtidspensionerade och 131 228 personer långtidssjukskrivna, totalt 632 026 personer. För att förstå vad det innebär måste man jämföra med något, säg alla människor som kan jobba: enligt SCB innebär det alla i åldrarna 15 till 74, knappt 7 miljoner människor. Räknar man på det här sättet kommer man fram till att 9 procent av de som har åldern inne är så sjuka att de omöjligen kan utföra något som helst arbete. 9 procent! Det är var elfte person.

Man måste vara försiktig när man tolkar siffror, speciellt när man som jag här jämför olika siffror som mäter olika saker. I praktiken börjar dock otroligt få svenskar jobba redan vid 15 års ålder. I praktiken är det otroligt få som fortsätter jobba tills de är 74. I praktiken är det väldigt många som läser vidare på universitet och högskolor. I praktiken är föräldrar hemma i minst 13 månader med varje barn, och det föddes ungefär 110 000 barn 2008. Att var elfte svensk är för sjuk för att jobba är alltså en oerhört försiktig tolkning. I praktiken är det mycket, mycket värre.

Ett annat sätt att se på sjukskrivningarna i Sverige är nämligen hur mycket vi i genomsnitt sjukskriver oss: 36,9 dagar per år, enligt Aftonbladet. Det ska jämföras med antalet arbetsdagar på ett år, ungefär 251 enligt Sydsvenskan. Jämför man på detta sätt kommer man fram till att svensken i genomsnitt är sjukskriven 14,7 procent av tiden. Det är ungefär var sjunde dag. Man kan också säga att varje dag är var sjunde svensk för sjuk för att jobba.

Fundera på det nästa gång du tar bussen eller handlar på ICA – hur många av de du möter är för sjuka för att jobba?

Nej, svårt sjuka personer ska naturligtvis inte tvingas att jobba, och man blir naturligtvis inte friskare av att bli fattig, tvärtom faktiskt. Men om över 9 procent av befolkningen bedöms vara för sjuk för att jobba, då måste vi fundera på hur de bedömningarna görs.

Eller vad tycker du?

Annonser