Tekniksvep 14 maj 09 – Molnet och Realtidssökning

Molnet eller ”the Cloud” är det senast buzz-ordet inom IT. Någon allänt accepterad definition på vad Molnet är finns inte, även om National Institute of Standards and Technology gjorde ett bra försök. Förenklat handlar det om att du istället för att installera mjukvara på dina egna datorer hyr mjukvarutjänster av företag för lösa olika problem som ord- eller bildbehandling, kalkylering, crm, fildelning (den lagliga) osv. Hittills har det varit enklare tjänster som legat i Molnet, men allt mer avancerade tjänster är på gång. De vanligaste exemplen på molntjänster är Google Apps och Salesforce.com. Debatten om Molnet pågår för fullt, och som PR-man är min något cyniska uppfattning är att hur positivt ett företag är till Molnet står i direkt relation till hur långt fram man är i utvecklingen av egna Molntjänster. De företag som kommit längst är, föga förvånande, mest positiva. De som inte har några tjänster ännu framhåller gärna nackdelarna. På Computer Sweden skriver Peter Larsson i dag om hur Google och VMWare just nu pucklar på varandra kring hur man ska se på Molnet.

Men att Molnet kommer råder ingen tvivel om – Google tillkännagav precis att man sålt Google Apps till Valeo. Det handlar om 30 000 användare som kommer att börja använda Googles Apps för att skicka mail, chatta, skapa och dela dokument med mera. Cnet’s Dave Rosenberg analyserar betydelsen av affären och kommer fram till att detta kan vara ett genombrott för Google Apps inom storföretagen, och det låter vettigt.

Realtidssökning senaste heta trenden

Sökning har varit hett ända sedan Google visade att det kunde vara lönsamt, och den senaste trenden är så kallad realtidssökning. Det ska ses i ljuset av att Google indexerar webben, något som tar tid även om de ofta är väldigt snabba. Det har skrivits en hel del om detta de senaste dagarna, så nu väntar vi bara på att IDG ska börja skriva om det. Här kommer några sneak peaks: TechCrunch skriver om OneRiot, en ny sökmotor som går igenom Twitter, Digg med flera sajter och följer länkarna som folk pratar om just nu. TweetMeme är en annan sökmotor som erbjuder liknande funktioner, men med tillägget att de även indexerar bilder och video. Enligt en annan artikel på TechCrunch är realtidssökning också Googles största utmaning just nu, och naturligtvis har även Twitter själva tillkännagivit planer på realtidssökning. Förvirrad? TechCrunch har utvärderat de olika alternativen och kommer fram till att de är bra på olika saker. Inte oväntat kanske, men knappast användbart.